Chuyên đề
Văn hóa của nhóm nghèo ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Culture of poverty - current situation and solutions
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Văn hóa của nhóm nghèo ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Culture of poverty - current situation and solutions
Tác giả: Lương Hồng Quang
Nguyễn Tuấn Anh
Trần Lan Hương
Chủ đề: Văn hóanhóm nghèoViệt Nam
Mô tả: Đất nước phát triển nhưng trong xã hội luôn tồn tại một số nhóm nghèo bất bình đẳng về xã hội họ ít có điều kiện tiếp xúc với nền văn hóa toàn cầu. chính những vấn đề trên tác giả đưa ra những giải pháp để phát triển nền văn hóa giúp họ tiếp cận VH.
Nhà xuất bản: Văn Hóa Và Thông Tin
Ngày tháng: 2009
Loại hình, kiểu: Tham Khảo
Mô tả vật lý: 278tr.
Ngôn ngữ: Vie
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 11/08/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Văn hóa - Giáo dục
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter