Chuyên đề
Giáo trình dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm : (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp)
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm : (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp)
Tác giả: Trần Thị Hồng Hạnh
Chủ đề: An toàn thực phẩm
Nhà xuất bản: Hà Nội
Ngày tháng: 2007
Mô tả vật lý: 112tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐ LT-TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 23/02/2013 Điểm bình chọn:
4.0
Chuyên đề: - Khoa học công nghệ
- Công nghệ thực phẩm
- Công nghệ chế biến
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
8
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer
 
 
App_Themes/Images/usertemp.gif

Lê Thị Hoài Minh      
28/03/2013 11:33:01

Tôi thích quyển sách này
'Tôi thích quyển sách này'