Chuyên đề
Giáo trình Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp sản xuất
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp sản xuất
Tác giả: Phương Thị Hồng Hà
Chủ đề: Kinh tế
Mô tả: Trình bày các vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp sản xuất, tình hình sản xuất của doanh nghiệp, các yếu tố của quá trình sản xuất, phân tích giá thành sản phẩm, tình hình tài chính,...
Nhà xuất bản: Hà Nội
Ngày tháng: 2005
Loại hình, kiểu: Sách lẻ
Mô tả vật lý: 103Tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện: Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp và PTNT Bắc Bộ
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 10/05/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Kinh tế
- Quản trị kinh doanh
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter