Chuyên đề
Giáo trình thống kê doanh nghiệp
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình thống kê doanh nghiệp
Tác giả: NGUT.GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm, PGS.TS. Nguyễn Công Nhự
Chủ đề: Thống kê doanh nghiệp
Mô tả: Giáo trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ thực hành các chức năng quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
Nhà xuất bản: Giáo dục
Ngày tháng: 2008
Loại hình, kiểu: Sách đơn
Mô tả vật lý: 255 Tr.
Ngôn ngữ: Vie
Quyền: HEVOBCO Nhà xuát bản Giáo dục
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 09/05/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Kinh tế
- Thống kê
- GT NB CĐ CN & Kinh Tế Hà Nội
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer