Chuyên đề
Giáo trình nghề nuôi hải sản
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình nghề nuôi hải sản
Tác giả: Trường Đại học Nông Nghiệp
Chủ đề: Nghề nuôi hải sản
Giáo trình
Nuôi Hải sản
Mô tả: Lịch sử phát triển của nghề nuôi hải sản, Hiện trạng nghề nuôi hải sản. Sinh học và kỹ thuật nuôi tôm he, tôm càng xanh, nuôi cua biển. sinh học và kỹ thuật nuôi cá chẽn, cá măng, cá mú, cá chình, cá ngựa...
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nông Nghiệp
Ngày tháng: 2002
Loại hình, kiểu: sách đơn
Mô tả vật lý: 95tr.
Ngôn ngữ: Vie
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 22/02/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Thủy sản
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter