Chuyên đề
Sức bền vật liệu
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Sức bền vật liệu
Tác giả: PGS,TS Lê Ngọc Hồng
Chủ đề: Sức bền vật liệu
Mô tả: Là một phần căn bản đối với kỹ sư thuộc các nghành kỹ thuật
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Ngày tháng: 2006
Loại hình, kiểu: Sách đơn
Mô tả vật lý: 319 tr.
Ngôn ngữ: Vie
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 08/05/2013 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: - GT NB CĐ CN & Kinh Tế Hà Nội
- 00
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
1
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer