Chuyên đề
Thế giới phẳng
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Thế giới phẳng
Tác giả: Thomas L. Friedman
Nhà xuất bản: Trẻ
Tác giả phụ: Nguyễn Quang A ( dịch)
Ngày tháng: 2005
Mô tả vật lý: 509tr
Nơi chứa: Thư viện truờng CĐ LT - TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 22/02/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Kinh tế
- Phân tích kinh tế
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer