Chuyên đề
GT Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Thông tin biên mục
Tiêu đề: GT Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả: Tập thể tác giả PGS, TS Nguyễn Viết Thông, PGS, TS Đinh Xuân Lý, PGS, TS Ngô Đăng Trị, PGS, TS Nguyễn Văn Hảo, TS Ngô Quang Định, CN Nguyễn Đăng Quang
Chủ đề: Chính trị
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Ngày tháng: 2010
Mô tả vật lý: 255 Tr
Ngôn ngữ: Vie
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 07/05/2013 Điểm bình chọn:
1.0
Chuyên đề: - GT NB CĐ CN & Kinh Tế Hà Nội
- Khoa học xã hội
- Chính trị
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
1
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer