Chuyên đề
Hệ thống bài tập kế toán đại cương
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Hệ thống bài tập kế toán đại cương
Tác giả: Quách, Thị Đoan Trang
Chủ đề: Bài tập
Kế toán đại cương
Nguyên lý
Mô tả: Những nghiên tắc và phương pháp cơ bản của kế toán, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tính toán định khoản truyền thống
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Tác giả phụ: Vũ Hữu Đức
Ngày tháng: 2006
Mô tả vật lý: 164tr
Ngôn ngữ: Vie
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 06/05/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Kinh tế
- Kế toán-Kiểm toán
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter