Chuyên đề
Sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học trong nông nghiệp
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học trong nông nghiệp
Tác giả: Lương Đức Phẩm
Chủ đề: Chế phẩm sinh học
Mô tả: Giới thiệu các phân bón vi sinh vật, phân hữu cơ sinh học, các chế phẩm vi sinh bảo vệ, kích thích thực vật và các chế phẩm Protein, Axit Amin, chế phẩm Enzym, Probiotic dùng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản
Nhà xuất bản: Giáo dục
Ngày tháng: 2011
Mô tả vật lý: 279tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 20/02/2013 Điểm bình chọn:
3.0
Chuyên đề: - Khoa học công nghệ
- Công nghệ sinh học ứng dụng
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
5
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter