Chuyên đề
Giáo trình máy điện
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình máy điện
Tác giả: Đặng Văn Đào
Chủ đề: Máy điện
Nhà xuất bản: Giáo dục
Tác giả phụ: Trần Khánh Hà; Nguyễn Hồng Thanh
Ngày tháng: 2010
Mô tả vật lý: 179tr.
Ngôn ngữ: Vie
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 24/04/2013 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: - GT NB TH NV QL LT-TP Hải Phòng
- Khoa học kỹ thuật
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
2
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer