Chuyên đề
Giáo trình pháp luật
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình pháp luật
Tác giả: Nguyễn Huy Bằng (ch.b)
Chủ đề: Pháp luật
Nhà xuất bản: Giáo dục
Tác giả phụ: Nguyễn Văn Mạnh; Vũ Hồng Anh; Phạm Thị Kim Dung...
Ngày tháng: 2010
Mô tả vật lý: 131tr.
Ngôn ngữ: Vie
.
Giá: 15 VNĐ   Bình chọn:
Ngày tạo: 24/04/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - GT NB TH NV QL LT-TP Hải Phòng
- Khoa học xã hội
- Pháp luật
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer