Chuyên đề
Nghề khuyến nông lâm
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Nghề khuyến nông lâm
Chủ đề: Nông nghiệp
Lâm nghiệp
Nông lâm
Mô tả: Lập kế hoạch hoạt động khuyến nông lâm, tổ chức hội thảo tập huấn hoạt động khuyến nông, các hoạt động trình diễn khuyến nông lâm, phát triển mạng lưới khuyến nông lâm,...
Ngày tháng: 2009
Loại hình, kiểu: Sách lẻ
Mô tả vật lý: 131tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐNN & PTNT Bắc Bộ
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 30/09/2015 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - GT NB CĐ NN & PTNT Bắc Bộ
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter