Chuyên đề
Giáo Trình Marketing Căn Bản
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo Trình Marketing Căn Bản
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chủ đề: Kinh tế
Nhà xuất bản: Hà Nội
Ngày tháng: 2005
Mô tả vật lý: 102tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Cao Đẳng Thủy Lợi Miền Trung
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 05/04/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Kinh tế
- Marketing
- GTNB CĐ-CN-KT&TL Miền Trung
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer