Chuyên đề
Giáo Trình Kỹ Thuật Hàn 2
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo Trình Kỹ Thuật Hàn 2
Tác giả: Trần Văn Mạnh
Chủ đề: Xây dựng
Nhà xuất bản: Lao Động - Xã Hội
Ngày tháng: 2007
Mô tả vật lý: 120tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Cao Đẳng Thủy Lợi Miền Trung
.
Giá: 19,000 VNĐ   Bình chọn:
Ngày tạo: 04/04/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - GTNB CĐ-CN-KT&TL Miền Trung
- Xây dựng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter