Chuyên đề
Giáo trình công nghệ lên men
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình công nghệ lên men
Tác giả: Lương, Đức Phẩm
Chủ đề: Công nghệ men
Giáo trình
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Ngày tháng: 2010
Mô tả vật lý: 250tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐ LT-TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 20/02/2013 Điểm bình chọn:
3.0
Chuyên đề: - Khoa học công nghệ
- Công nghệ thực phẩm
- Công nghệ đồ uống
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
15
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter