Chuyên đề
Giáo Trình Lực Học
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo Trình Lực Học
Tác giả: ThS. Hoàng Thị Hợi - KS.Lê Ngọc Nhuận
Chủ đề: Thủy lợi
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Ngày tháng: 2006
Mô tả vật lý: 175tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Cao Đẳng Thủy Lợi Miền Trung
.
Giá: 31,000 VNĐ   Bình chọn:
Ngày tạo: 03/04/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - GTNB CĐ-CN-KT&TL Miền Trung
- Thủy lợi
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter