Chuyên đề
Tiếng anh chuyên nghành công nghệ thông tin
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Tiếng anh chuyên nghành công nghệ thông tin
Tác giả: Thạc Bình Cường (Chủ biên) - Hồ Xuân Ngọc
Chủ đề: Tiếng anh chuyên nghành công nghệ thông tin
Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật Hà Nội
Ngày tháng: 2007
Loại hình, kiểu: Sách đơn
Mô tả vật lý: 251 Tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 20/06/2014 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - GT NB CĐ CN & Kinh Tế Hà Nội
- Ngôn ngữ học
- Ngoại ngữ
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer
 
 


Luyện dịch Việt Anh

Tác giả: Minh Thu
              Nguyễn Hòa

Giá tiền: Miễn phí

Tiếng Anh Chuyên Ngành Thủy Lợi

Tác giả:

Giá tiền: Miễn phí

Sức bền vật liệu

Tác giả: PGS,TS Lê Ngọc Hồng

Giá tiền: Miễn phí

Ngữ pháp tiếng Anh

Tác giả: Vũ Thanh phương

Giá tiền: Miễn phí