Chuyên đề
Giáo Trình Quản Lý Công Trình Thủy Lợi
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo Trình Quản Lý Công Trình Thủy Lợi
Tác giả: TS. Nguyễn Đức Châu - ThS.Nguyễn Xuân Vui
Chủ đề: Thủy lợi
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Ngày tháng: 2005
Mô tả vật lý: 248tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Cao Đẳng Thủy Lợi Miền Trung
.
Giá: 36,000 VNĐ   Bình chọn:
Ngày tạo: 03/04/2013 Điểm bình chọn:
4.0
Chuyên đề: - GTNB CĐ-CN-KT&TL Miền Trung
- Thủy lợi
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
31
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter