Chuyên đề
Giáo Trình Đo Đạc Địa Chính
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo Trình Đo Đạc Địa Chính
Tác giả: KS.Cao Văn Hậu - KS.Nguyễn Đức Huy
Chủ đề: Quản Lý Đất Đai
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Ngày tháng: 2007
Mô tả vật lý: 303tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Cao Đẳng Thủy Lợi Miền Trung
.
Giá: 31,000 VNĐ   Bình chọn:
Ngày tạo: 03/04/2013 Điểm bình chọn:
1.0
Chuyên đề: - GTNB CĐ-CN-KT&TL Miền Trung
- Nông - Lâm - Ngư nghiệp
- Quản lý đất đai
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
1
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter