Chuyên đề
Phương pháp tính
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Phương pháp tính
Tác giả: Tạ Văn Đĩnh
Chủ đề: toán;
Mô tả: Sai số; Tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình; Tính gần đúng nghiệm của một hệ đại số tuyến tính;...
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Ngày tháng: 2009
Mô tả vật lý: 123tr.
Nơi chứa: TV Trường CĐ Bảo Lộc
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 11/12/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - GT NB CĐ CN & KT Bảo Lộc
- Toán
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter