Chuyên đề
Kỹ thuật lạnh ứng dụng
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Kỹ thuật lạnh ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tùy - Đinh Văn Thuận
Chủ đề: Kỹ thuật lạnh ứng dụng
Nhà xuất bản: Giáo dục
Ngày tháng: 2009
Loại hình, kiểu: Sách đơn
Mô tả vật lý: 363 Tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội
Quyền: Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề - Nhà xuất bản Giáo dục
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 29/11/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - GT NB CĐ CN & Kinh Tế Hà Nội
- Khoa học kỹ thuật
- Điện lạnh
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer
 
 


Giáo trình tin học ứng dụng

Tác giả: Lê Thái Sơn

Giá tiền: Miễn phí

Sức bền vật liệu

Tác giả: PGS,TS Lê Ngọc Hồng

Giá tiền: Miễn phí

Giáo trình máy điện

Tác giả: Đặng Văn Đào

Giá tiền: Miễn phí