Chuyên đề
Sinh thái học côn trùng
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Sinh thái học côn trùng
Tác giả: Đỗ Lê Thăng
Chủ đề: Giáo trình; di truyền học; sinh học
Mô tả: Các quy luật Mendel; Gen, nhiễm sắc thể và cơ chế của các quy luật Mendel; Các gen đa alen và sự tương tác gen; Liên kết gen và lập bản đồ gen ở sinh vật nhân chuẩn;...
Nhà xuất bản: Giáo dục
Ngày tháng: 2008
Mô tả vật lý: 255tr.
Nơi chứa: TV Trường CĐ Bảo Lộc
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 29/10/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - GT NB CĐ CN & KT Bảo Lộc
- Sinh học
- bảo vệ thực vật
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter