Chuyên đề
Sinh thái học côn trùng
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Sinh thái học côn trùng
Tác giả: Phạm Bình Quyển
Chủ đề: côn trùng; Sinh thái học; sinh học
Mô tả: Những khái niệm chung; Ổ sinh thái và các dạng sống của côn trùng; Sự phân bố và di cư của côn trùng; Các yếu tố vô sinh; Các yếu tố thủy văn và môi trường nước;...
Nhà xuất bản: Giáo dục
Ngày tháng: 2007
Mô tả vật lý: 163tr.
Nơi chứa: TV Trường CĐ Bảo Lộc
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 29/10/2013 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: - GT NB CĐ CN & KT Bảo Lộc
- Sinh học
- bảo vệ thực vật
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
1
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter