Chuyên đề
Hóa học vô cơ : Tập 3 : Các nguyên tố chuyển tiếp
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Hóa học vô cơ : Tập 3 : Các nguyên tố chuyển tiếp
Tác giả: Hoàng Nhâm
Chủ đề: Hóa học
nguyên tố
Hóa vô cơ
Mô tả: Phức chất, các nguyên tố nhóm IIIB, IVB, VB,VIB, VIIB, VIIIB. Các nguyên tố LANTANOIT. Các nguyên tố ACTINOIT.
Nhà xuất bản: Giáo dục
Ngày tháng: 2005
Loại hình, kiểu: Sách đơn
Mô tả vật lý: 329tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Trường CĐ Lương Thực -Thực Phẩm
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 23/10/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Hóa
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 
 
 


Hóa học vô cơ : Tập 2 : Các nguyên tố hóa học điển...

Tác giả: Ho&
              224;ng Nh&
              226;m

Giá tiền: Miễn phí

Hóa học vô cơ : Tập 1 :Lý thuyết đại cương về hóa học

Tác giả: Ho&
              224;ng Nh&
              226;m

Giá tiền: Miễn phí