Chuyên đề
Giáo trình quản trị nhân lực
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình quản trị nhân lực
Tác giả: Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân
Chủ đề: Giáo trình; quản trị nhân lực; kinh tế; kế toán
Mô tả: Tổng quan về nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; Tạo động lực; Phát triển và đánh giá; Thù lao và các phúc lợi;...
Nhà xuất bản: Đại học kinh tế quốc dân
Ngày tháng: 2007
Mô tả vật lý: 337tr.
Nơi chứa: TV Trường CĐ Bảo Lộc
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 08/10/2013 Điểm bình chọn:
4.0
Chuyên đề: - Quản trị kinh doanh
- GT NB CĐ CN & KT Bảo Lộc
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
1
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter