Chuyên đề
Sinh vật hại nông sản trong kho và cách phòng chống
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Sinh vật hại nông sản trong kho và cách phòng chống
Tác giả: Chu Thị Thơm
Chủ đề: Bảo quản
Nông sản
Phòng chống
Visinh vật
Mô tả: Các loại côn trùng hại nông sản trong kho, chuột hại trong kho, Phòng trừ sinh vật hại nông sản trong kho.
Nhà xuất bản: Lao động
Tác giả phụ: Phạm Thị Lài
Nguyễn Văn Tó
Ngày tháng: 2006
Loại hình, kiểu: Giáo trình
Mô tả vật lý: 128tr.
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện trường cao đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 26/09/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Công nghệ thực phẩm
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
- Bảo quản
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 
 
 


 

Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ

Tác giả: Chu Thị Thơm
              Phan Thị Lài
              Nguyễn Văn Tó

Giá tiền: Miễn phí

Độ ẩm đất với cây trồng

Tác giả: Chu Thị Thơm
              Phan Thị Lài
              Nguyễn Văn Tó

Giá tiền: Miễn phí

Thực hành nuôi ong

Tác giả: Chu Thị Thơm

Giá tiền: Miễn phí

Thiến và thụ tinh vật nuôi

Tác giả: Chu Thị Thơm
              Phan Thị Lài
              Nguyễn Văn Tó

Giá tiền: Miễn phí