Chuyên đề
Giáo trình quản trị marketing
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình quản trị marketing
Tác giả: Phạm, Thị Huyền
Chủ đề: Kinh tế
Marketing
Quản trị
Mô tả: Giới thiệu chung về marketing và quản tri marketing trong doanh nghiệp, qui trình xây dựng chiến lược marketing cho một doanh nghiệp. Phân tích môi trường marketing, hoạch định chiến lược, kiểm tra và đánh giá kết quả
Nhà xuất bản: Giáo Dục
Tác giả phụ: Truong Đình Chiến
Ngày tháng: 2012
Loại hình, kiểu: Giáo trình
Mô tả vật lý: 250tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐ LT-TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 21/02/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Kinh tế
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer