Chuyên đề
Kế toán Doanh nghiệp Lý thuyết - Bài tập mẫu và bài giải
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Kế toán Doanh nghiệp Lý thuyết - Bài tập mẫu và bài giải
Tác giả: Nguyễn Văn Công
Chủ đề: kế toán; doanh nghiệp;kinh tế;
Mô tả: Kế toán tiền; tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán; Kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ; Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư 157;...
Nhà xuất bản: Đại học kinh tế quốc dân
Ngày tháng: 2010
Mô tả vật lý: 463tr.
Nơi chứa: TV Trương CĐ Bảo Lộc
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 06/09/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Kế toán-Kiểm toán
- GT NB CĐ CN & KT Bảo Lộc
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter