Chuyên đề
Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp sản xuất
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp sản xuất
Tác giả: Phương Thị Hồng Hà
Mô tả vật lý: 103tr
Nguồn gốc: Thư viện Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
Thư viện Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
Thư viện Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 30/07/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Trường CĐ Cơ điện và NN Nam Bộ (Cần Thơ)
- Kinh tế
- Giáo trình phân tích Hoạt động kinh tế doanh nghiệp sản xuất
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter