Chuyên đề
Giáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước
Tác giả: Hà Văn Khối
Chủ đề: Quản lý
Nguồn nước
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Ngày tháng: 2005
Mô tả vật lý: 192tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐ LT - TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 21/02/2013 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: - Nông - Lâm - Ngư nghiệp
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
0
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 

Trailer