Chuyên đề
Giáo trình quản lý Nhà nước về Kinh tế
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình quản lý Nhà nước về Kinh tế
Tác giả: Đỗ Hoàng Toàn
Chủ đề: Kinh tế; Giáo trình; quản lý nhà nước
Mô tả: Tổng quan về quản lý nhà nước về kinh tế; Quy luật và nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế; Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế; Mục tiêu và các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế;...
Nhà xuất bản: Đại học kinh tế quốc dân
Ngày tháng: 2008
Mô tả vật lý: 451tr.
Ngôn ngữ: vie
Nơi chứa: TV Trường CĐ Bảo Lộc
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 17/06/2013 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: - Kinh tế lao động
- GT NB CĐ CN & KT Bảo Lộc
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
1
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter