Chuyên đề
Giáo trình vi sinh vật học thực phẩm
Thông tin biên mục
Tiêu đề: Giáo trình vi sinh vật học thực phẩm
Tác giả: Kiều, Hữu Ảnh
Chủ đề: Vi sinh
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Ngày tháng: 2010
Mô tả vật lý: 276tr
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Thư viện Trường CĐ LT-TP
.
Giá: Miễn phí   Bình chọn:
Ngày tạo: 20/02/2013 Điểm bình chọn:
3.0
Chuyên đề: - Khoa học công nghệ
- Công nghệ sinh học ứng dụng
- GT NB CĐ LT-TP Đà Nẵng
.
Xem chi tiết:
Tài liệu quan tâm:
Yêu cầu mua:
Mua tài liệu:
Mua cả bộ:
Tải tài liệu số:
Lượt bình chọn:
21
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
 
 
 
App_Themes/Images/usertemp.gif

thanhtuan7981@gmail.com      
03/04/2013 15:37:02

quyển sách này rất hay
'quyển sách này rất hay'