Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Quản trị chiến lược
Tác giả:
Nguyễn, Khoa Khôi
Nhà xuất bản:
Thống Kê
Chủ đề:
Chiến lược
Tác giả phụ:
Đồng, Thị Thanh Phương

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiền
1. Quản trị chiến lược 0 0 Miễn phí
Đơn vị tiền tệ: VNĐ
 .